Privacy policy

De bescherming van uw privacy en gegevens is erg belangrijk voor Wollux. Wij besteden er dan ook de nodige aandacht aan in onze bedrijfsvoering. In dit statement informeren we u over de gegevens die Wollux verzamelt wanneer u onze website bezoekt en voor welk doel Wollux die gebruikt:

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wollux s.a. verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Locatiegegevens
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Als u op de Wollux site het contactformulier invult, een offerteaanvraag verstuurt of u inschrijft voor een nieuwsbrief verzamelen we de door u vermelde gegevens, zoals naam, bedrijfsnaam, e-mail en interesses. We gebruiken deze informatie om u onze diensten te verlenen of u de gevraagde nieuwsbrief te sturen. Met uw toestemming gebruiken we deze gegevens om u, per post of e-mail, interessante informatie over Wollux te sturen. Uiteraard kunt u te allen tijde uw toestemming intrekken of uw gegevens nazien.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via sales@wollux.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Wollux s.a. verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om gepersonaliseerde services te kunnen bieden
 • De communicatiepartner GBL van Wollux s.a.analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.


Hoe lang we gegevens bewaren

Wollux s.a. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Wollux s.a. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens worden niet gedeeld buiten de EU.

In kaart brengen websitebezoek

Wollux s.a. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.Wollux s.a.gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar sales@wollux.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Wollux s.a. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Persoonlijke gegevens

In geen geval zal Wollux uw gegevens doorgeven aan derden of derden toegang tot uw gegevens verstrekken. Uw gegevens worden enkel door Wollux of door derden die door ons gemachtigd zijn gebruikt voor reclame of diensten. Het spreekt vanzelf dat deze derden de gegevens enkel in het kader van die bepaalde opdracht mogen gebruiken, en de gegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken of ze aan anderen mogen doorgeven.

Technische gegevens

Als u onze website bezoekt registreert onze webserver de gebruikelijke technische aansluitingsgegevens die anoniem gebruikt worden als basis voor het verzamelen van statistieken over bezoekersgedrag, zodat we continu de gebruiksvriendelijkheid van onze website kunnen verbeteren.

Links

Deze Privacy Statement geldt enkel voor onderhavige website van Wollux.

Beveiliging

Wollux s.a. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via sales@wollux.com. Klacht indienen via de Privacycommissie is mogelijk.

Deze verklaring kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie o.m. van wettelijke evoluties. We vragen je daarom regelmatig na te gaan of en in voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen treden in van zodra zij op deze website kenbaar worden gemaakt.