Disclaimer

Deze website is eigendom van Wollux N.V.

Maatschappelijke zetel:

Kasteellaan 184-190
7700 Moeskroen
België

Telefoon: +32 (0)56 85.50.50
E-mail: info@wollux.com

Ondernemingsnummer: BE 0841 729 574

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden.

Wollux probeert de website continu ter beschikking te stellen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van beperkingen in het gebruik van de website of het onbeschikbaar zijn van de website.

Wollux is niet aansprakelijk voor onjuist vermelde gegevens

Wollux besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert niet dat alle informatie daarop correct is. De gebruiker moet er zich van bewust zijn dat de informatie op de website kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht.

Daarom kan Wollux niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de website of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer Wollux verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal men zo snel mogelijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

In het geval links tot stand worden gebracht met andere websites is Wollux niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites.

Copyright

De hele inhoud van de website (zowel foto's, teksten ...) is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, gewijzigd of verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wollux.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.