België

Algemene Voorwaarden van Wollux n.v.

 

Nederland

Algemene Voorwaarden van Wollux Nederland b.v.

 

Download het document "Eigendomsvoorbehoud" (WOLLUX s.a. en WOLLUX NEDERLAND b.v.)

BTW nummer Wollux SA: BE 0841 729 574